Melding lozingen in oppervlaktewater

  • Voor meldingen van illegale lozingen in beken en waterlopen: www.waterschaplimburg.nl
    buiten kantooruren via Meldkamer Water ZN: 0800-0341
     
  • Voor meldingen van illegale lozingen in rijkswateren (Maas en kanalen):
    via Meldkamer Water ZN: 0800-0341
Cookie-instellingen